Bestillarkontor for helse- og omsorgstenester

Bestillarkontoret - Klikk for stort bilete

 

Bestillarkontoret ligg i 1. etg på helsetunet. Me er lettast å finna via hovudinngongen på Helsetunet og vidare inn gongen  mot sjukeheimen. 

Opningstider: kl. 08.00-15.00

Telefon: 52 79 23 60

Telefax: 52 79 23 65

 

Adresse:

Suldal kommune

v/ Bestillarkontoret

Eidsvegen 1

4230 Sand

Suldal kommune har felles tildelingskontor for helse- og omsorgstenester. Bestillarkontoret skal sikre lik tilgong for helse- og omsorgstenester til alle innbyggjarar som oppheld seg i kommunen uavhengig av alder, behov for teneste og bustad.

 

Tenester ein kan søkje om:

 • Helsehjelp i heimen
 • Praktisk bistand
 • Psykisk helseteneste
 • Opphald i institusjon (korttidsopphald og langtidsopphald)
 • Avlasting (privat og institusjon)
 • Støttekontakt
 • Omsorgslønn
 • Trygghetsalarm
 • Dagtilbod
 • Bustad
 • Hjelpemidler
 • Individuell plan

Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk.  Vurderinga skjer i samarbeid med deg og  andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Bestillarkontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak. 

 

Ta kontakt om du har behov for hjelp eller spørsmål, behov for informasjon eller rettleiing i utfylling av søknad. 

 

Søknad om helse- og omsorgstenester

 

Koordinerande eining

 

Bustadsosial rettleiingsgruppe

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Post mottak
$(TITTEL)

Sjå også