Barne- og familierettleiar

Barne – og familierettleiar er ein ekstra ressurs på helsestasjon som vi kan tilby til familiar med barn frå 0-20 år som treng ekstra oppfølgjing utover det vanlige helsestasjon/skulehelsetenesta kan tilby.

Familiar kan ta kontakt på eige initiativ for å «tenke høgt» rundt utfordringar.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Kari Myklebust
Barne- og familierettleiar
52 79 23 14