På jakt etter hyttetomt i Suldal kommune?

F1000031_4673_T514C9.jpg - Klikk for stort bilete

 

Suldal er ein av dei største hyttekommunane i Rogaland, og me kan tilby attraktive hyttetomter frå strandkanten til fjellet. Kvart år blir det lagt ut nye hytteområde.

Ta kontakt med oss for å få meir informasjon om kor me har ledige hyttetomter.

Sist endra 18.07.2016
Publisert 07.11.2012

Oversiktskart A1 som syner leidningsnettet for VA utbygging etappe 2 Mosvatnet.
Det er innteikna skjematisk stikkleidningar til kvar hytte. Trasear må likevel gåast opp med entreprenør for best mogleg plassering.
Der det er raude linjer/piler er det tenkt trykkleidningar og grunne grøfter. Her må ein då i tillegg rekne med pumper i kvar hytte. Dette er av bl.a av omsyn til terreng og opparbeidingskostnader.

Sjå kartet her (PDF, 7 MB)

Arnstein Landsnes
Prosjektleiar
Kommunale bygg og eigedomar
Sandsvegen 122
4230 Sand

Tlf. eksp.: 52 79 24 00
Tlf. dir.: 52 79 24 19
Tlf. mob.: 951 65 911

Publisert 18.07.2016
Grensemerke

Oppmålinga er ein del av tenesteområdet Bygdeutvikling og tilbyr desse tenestene:

Publisert 18.07.2016
Vann

 

Kontakt oss for spørsmål om vatn og avløp. 

Publisert 18.07.2016

På denne nettsida finn du meir informasjon om kommunale bustadtomter i kommunen. 

Sjå www.buisuldal.no.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Post mottak
$(TITTEL)
Endre Gjil
Administrativ leiar
52 79 24 01

Sjå også