Byggja og bu i Suldal

Eide - Klikk for stort bilete

 

 

Ta kontakt med oss viss du er interessert i å byggja eller bu i Suldal.

Nedanfor finn du meir informasjon i frå einingane Bygdeutvikling og Teknisk.

Oppmåling: Frådeling av tomter, utstikking av grenser og ansvar for kart.

Byggesakshandsaming: Handsaming av søknader om bygging, utsleppløyve og delingssaker.

Bustadtomter: Tildeling av tomter i kommunale bustadfelt.

Vatn og avløp: Tilknyting til kommunale vatn- og avløpsanlegg.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Endre Gjil
Administrativ leiar
52 79 24 01

Sjå også