Byggja og bu i Suldal

Eide - Klikk for stort bilete

 

 

Ta kontakt med oss viss du er interessert i å byggja eller bu i Suldal.

Nedanfor finn du meir informasjon i frå einingane Bygdeutvikling og Teknisk.

Oppmåling: Frådeling av tomter, utstikking av grenser og ansvar for kart.

Byggesakshandsaming: Handsaming av søknader om bygging, utsleppløyve og delingssaker.

Bustadtomter: Tildeling av tomter i kommunale bustadfelt.

Vatn og avløp: Tilknyting til kommunale vatn- og avløpsanlegg.

Publisert 15.07.2016

Suldal kommune har no oppretta ei bustadsosial rettleiingsgruppe.

Gruppa skal gi råd og rettleiing til privatpersonar som p.g.a. alder eller funksjonsnedsetting treng tilpassing eller ombygging av bustad for lettare å kunne bu i eigen heim. Gruppa skal gi rettleiing om økonomisk støtte ein kan ha krav på, og gi økonomisk rettleiing om nødvendig. Vidare skal gruppa ha byggteknisk kompetanse for å kunne vurdere om føreslåtte endringar og tiltak er realistiske å gjennomføre.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Endre Gjil
Einingsleiar - Bygdeutvikling
52792401

Sjå også