Levegg

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Levegg

Levegg er ein tett skjerm som begrensar innsyn og støy og gir ly for vind.
Levegg kan være frittståande eller forbunde med bygning.

Du treng ikkje søkje dersom

  • Leveggen er inntil 1,8 meter høg, inntil 10 meter lang, plasserast inntil 1 meter frå nabogrensa og plasserast med tilstrekkeleg avstand fra offentlig regulert veg.
  • Leveggen er inntil 1,8 meter høy og maks 5 meter lang, plassert i nabogrensa og plasserast med tilstrekkeleg avstand fra offentleg regulert veg. Kommunen kan godkjenne plassering nærare nabogrensa dersom naboane samtykkjer.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • Du skal sette opp eller rive en støyskjerm