Levegg

Levegg

Levegg er ein tett skjerm som begrensar innsyn og støy og gir ly for vind.
Levegg kan være frittståande eller forbunde med bygning.

Du treng ikkje søkje dersom

  • Leveggen er inntil 1,8 meter høg, inntil 10 meter lang, plasserast inntil 1 meter frå nabogrensa og plasserast med tilstrekkeleg avstand fra offentlig regulert veg.
  • Leveggen er inntil 1,8 meter høy og maks 5 meter lang, plassert i nabogrensa og plasserast med tilstrekkeleg avstand fra offentleg regulert veg. Kommunen kan godkjenne plassering nærare nabogrensa dersom naboane samtykkjer.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • Du skal sette opp eller rive en støyskjerm