Gebyr i byggesak

Tiltak som krev søknad og løyve etter plan- og bygningslova § 20-1. Hansamingsgebyr vert sendt i etterkant i samsvar med kommunen sitt gebyrreglement.