Bålbrenning i Suldal Kommune

I medhald av ”Forskrift om brannforebygging” blir det med dette gjort merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Suldal kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Haugaland Brann- og redning IKS
E-post
Mobil 919 10 111
Morten Aarhus
E-post
Telefon 52 79 24 11