Barnehagerute 2021/2022

Her er informasjon om ferie og planleggingsdagar i barnehageåret.

Barnehagerute 2021/2022
Månad Aktivitet Dato
År 2021
August Planleggingsdag 12-13. august
Borna startar i barnehagen 16. august
Oktober Skulen haustferie 11.-15. oktober (veke 41)
November Planleggingsdag, Me bryr oss konferansen 12. november
Desember Julaftan - barnehagen stenger kl. 12 24. desember
1. og 2. juledag - Barnehagen stengt 25-26. desember
Nyttårsaftan - barnehagen stenger kl 12.00 31. desember
År 2022
Januar 1. nyttårsdag - barnehagen stengt 1. januar
Planleggingsdag 3. januar
Barnehagen opnar for barna 4. januar
Planleggingsdag 24. januar
Februar/mars Skulen vinterferie 28. feb - 4. mars (veke 9)
April Skulen påskeferie. 11.-18. april
Onsdag før skjærtorsdag - barnehagen stenger kl. 12.00
Skjærtorsdag - barnehagen stengt
Langfredag - barnehagen stengt
2. påskefag - barnehagen stengt
Mai/juni 17. mai - grunnlovsdag - barnehagen stengt 17. mai
Kr. Himmelfartsdag - barnehagen stengt 26. mai
2. pinsedag - barnehagen stengt 6. juni
** Skulen sin ferie sommarferie - sommarbarnehage Frå 26. juni

**Sommarbarnehage: «Barna skal ha 4 veker ferie kvart barnehage-år. Av desse må minst 3 veker vera samanhengande i løpet av sommaren. Føresette leverer melding om barnet sin ferie seinast innan 20. april. Ved ferieavvikling i barnehagen sin sommarferie kan barnehagen vurdera å halda stengt dersom det er veker med færre enn 5 plassar. Foreldra skal få informasjon om kva veker dette gjeld seinast 1. mai. Barnehagen kan og vurdera om det er mest hensiktsmessig å stenga faste veker i sommarferien, dersom ein tradisjonelt sett ser at det pleier å vera veker med færre enn 5 plassar. Foreldra skal få informasjon om kva veker dette gjeld seinast 1. februar». Ref vedtektene 16.3


*Barnehagen er stengt 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.