Barnehagerute 2018/2019

Her er informasjon om ferie og planleggingsdagar i barnehageåret.

Barnehagerute 2018/2019
Barnehagerute 2018/2019
Månad Aktivitet
August Planleggingsdag tysdag 14. august.
Nytt barnehageår for barna er onsdag 15. august. Velkommen.
September Planleggingsdag 24. september.
Oktober Haustferie: 8. – 12. oktober (veke 41)
November Planleggingsdag 16. november.
Desember Julaftan og Nyttårsaftan stenger barnehagane kl. 12.00
Barnehagen er stengt på raude dagar: 25.12, 26.12, 01.01.
Januar Oppstartsdag etter juleferien er onsdag 02.01. Velkommen.
Planleggingsdag 28. januar.
Februar
Mars Planleggingsdag 07.03.
April Onsdag før skjærtorsdag,17.04, stengjer barnehagane kl. 12.00
Barnehagen er stengt på raude dagar: 18.,19., og 22. april (påske)
Oppstartsdag etter påskeferien er tysdag 23.04. Velkommen.
Mai Barnehagane er stengt på raude dagar: 01.05, 17.05 og 30.05 (kr. himmelfartsdag)
Juni Barnehagen er stengt på raude dagar: 10.06 (andre pinsedag)
Oversikt over planleggingsdagar 2018/2019