Barnehageruta 2022/2023

Barnehageruta 2022/2023

Barnehagerute haust 2022

Barnehagerute haust 2022
Månad Aktivitet Dato
August Planleggingsdag 18.-19.august
Barnehagestart 22.august
Oktober Skulen haustferie 10.-14. oktober
November Planleggingsdag, BTI-konferanse 11.november
Desember Skulen juleferie 23.desember - 01.januar
Barnehagen stengd 26.desember

Barnehagerute vår 2023

Barnehagerute vår 2023
Månad Aktivitet Dato
Januar Barnehagen stengd 1.januar
Planleggingsdag 2.januar
Barnehagen opnar 3.januar
Planleggingsdag 23.januar
Februar Skulen vinterferie 27.februar, 28.februar
Mars Skulen vinterferie 1.-3.mars
April Skulen påskeferie 3. - 10.april
Barnehagen stengd kl.12 5.april
Barnehagen stengd 6.-10.april
Mai Barnehagen stengd 1., 17., 18., og 29. mai
Juni Sommarbarnehage Frå 24.juni

**Sommarbarnehage: «Barna skal ha 4 veker ferie kvart barnehage-år. Av desse må minst 3 veker vera samanhengande i løpet av sommaren. Føresette leverer melding om barnet sin ferie seinast innan 20. april. Ved ferieavvikling i barnehagen sin sommarferie kan barnehagen vurdera å halda stengt dersom det er veker med færre enn 5 plassar. Foreldra skal få informasjon om kva veker dette gjeld seinast 1. mai. Barnehagen kan og vurdera om det er mest hensiktsmessig å stenga faste veker i sommarferien, dersom ein tradisjonelt sett ser at det pleier å vera veker med færre enn 5 plassar. Foreldra skal få informasjon om kva veker dette gjeld seinast 1. februar». Ref vedtektene 16.3


*Barnehagen er stengd 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.