Barnehageruta 2020/2021

Barnehageruta for suldalsbarnehagane
Barnehageruta 2020/2021
Dato Hending
År 2020
12. august *Planleggingsdag
13. august *Planleggingsdag
14. august Borna startar i barnehagen
5.-9. oktober Skulen har haustferie
13. november *Planleggingsdag. Me bryr oss konferansen
19. desember - 3. januar Skulen har juleferie
24. desember Julaftan. Barnehagane stenger kl. 12.00
25-26. desember Barnehagen stengt
31. desember Nyttårsaftan. Barnehagane stenger kl. 12.00
År 2021
1. januar Barnehagen stengt.
4. januar *Planleggingsdag
5. januar Barnehagen opnar for barna
25. januar *Planleggingsdag
1.-5. mars Skulen har vinterferie
31. mars Onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen stenger kl. 12.00
1-5. april Skulen har påskeferie
1. april Skjærtorsdag. Barnehagen stengt.
2. april Langfredag. Barnehagen stengt
5. april 2. påskedag. Barnehagen stengt
1. mai Offentleg høgtidsdag. Barnehagen stengt
13. mai Kr. Himmelfartsdag. Barnehagen stengt
24. mai 2. pinsedag. Barnehagen stengt.
23.6 til nytt barnehageår **Skulen sin sommarferie og sommarbarnehage

*Barnehagen er stengt 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.

**Sommarbarnehage: «Barna skal ha 4 veker ferie kvart barnehage-år. Av desse må minst 3 veker vera samanhengande i løpet av sommaren. Føresette leverer melding om barnet sin ferie seinast innan 20. april. Ved ferieavvikling i barnehagen sin sommarferie kan barnehagen vurdera å halda stengt dersom det er veker med færre enn 5 plassar. Foreldra skal få informasjon om kva veker dette gjeld seinast 1. mai. Barnehagen kan og vurdera om det er mest hensiktsmessig å stenga faste veker i sommarferien, dersom ein tradisjonelt sett ser at det pleier å vera veker med færre enn 5 plassar. Foreldra skal få informasjon om kva veker dette gjeld seinast 1. februar». Ref vedtektene 16.3