Informasjon om innlogging

For å kunne mellomlagre eit skjema eller få tilgang til tidlegare innsendte skjema, må du logge inn.

Kart over informasjonstavlene.

Døme på informasjonsskilt frå natur og kulturløypa. Klikk på bilde for å laste ned. (PDF, 6 MB)

 

Hovudtema på informasjonstavlene:

1. Neikjen: Gullingen-området.
2. Gullingen Fjellstove: Isen forma landskapet.
3. Ørekvamskårå: Fjellgarden Ørekvam
4. Sandsa-osen: Stølane ved Sandsavatnet.
5. Osaliane: Fjellveggen fortel historie
6. Osane: Spor etter breen.
7. Skipadalane: Fjellblomar.
8. Nedre Moen: Elvejuv, ras og ur.
9. Øvre Moen: Gamle ferdselsvegar.
10. Oddatjønn-dammen: Villrein.

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn

Vær venleg å logg inn for å gå vidare