Ledige stillingar i Suldal kommune

Oversikt over ledige stillingar finn du her

Korleis kan ein søkja?

Dersom du er eller har vore lønsmottakar i Suldal kommune (etter 01.01.2014), er du allereie oppretta som brukar i vårt løns- og personalsystem.

Du må då velja «gløymt brukarnamn og passord», ikkje «ny brukar/konto», og følgja instruksjonane som kjem når du loggar på.

E-postadressa du loggar deg inn med er den same som er registrert i lønssystemet, (e-postdressa for mottak av lønsslipp).

Interne brukarar som er logga på Suldal kommune sin portal må gå inn via intralink for å få oversikt og søkja ledige stillingar.

Treng du hjelp eller informasjon om søkjeprosessen, ta kontakt med løns- og personalavdelinga i Suldal kommune.

Me ønskjer deg velkommen til å søkja ledige stillingar hjå oss!

Fann du det du leita etter?