Desse kan søkja ved intern utlysing:

Vedlegg til interne utlysningar
- Alle fast tilsette, uavhengig av stillingsstorleik. - Alle som er mellombels tilsett for meir enn tre månader, og som er i arbeid når søknadsfristen går ut, eller i tidsrommet frå utlysing og fram til søknadsfristen går ut. - Alle som er tilsett i vikariat på meir enn tre månader og som er i arbeid i utlysingsperioden. - Personar som over lang tid har vore brukt som vikar utan noka fast tilsetjing, men likevel slik at ein har arbeidd nokså regelfast. Med lang tid meiner ein her minst eitt år. Det er ein føresetnad at ein har vore nytta så mykje i siste året at talet på frammøtedagar tilsvarar tre månader.
Fann du det du leita etter?