LMT-utvalet 2015-2019 (Utval for landbruk, miljø og teknikk)

LMT-utvalet (utval for landbruk, miljø og teknikk) har ansvaret for samordning, planlegging og rasjonell drift innaføre sitt ansvarsområde i kommunen.

Så langt det lar seg gjere, har dei fått delegert avgjerdsrett etter kommunelova og etter særlov for saker som gjeld vegar og vegtrafikk, forureining, motorferdsel i utmark, friluftsliv, landbruk, brannvern, eigedomsforvalting, arealforvalting, naturvern, kulturminne m.m.

Medlemmene i LMT-utvalet utgjer også det faste utvalet for plansaker som handsamer saker om kommuneplanlegging og reguleringsplanar, jf. plan- og bygningslova § 9-1.

LMT-utvalet 2015-2019 LMT-utvalet 2015-2019
Namn Parti Epost
Magne Langeland, leiar Senterpartiet magne.langeland@suldal.kommune.no
Elisabeth Bjørkhaug Senterpartiet elisabeth.bjorkhaug@suldal.kommune.no
Eskil Nerheim Venstre eskil.nerheim@suldal.kommune.no
Klara Holmestrand Nerheim Arbeiderpartiet klara.nerheim@suldal.kommune.no
Jarle Haugsland Kristeleg folkeparti jarle.haugsland@suldal.kommune.no
Publisert av Torbjørn Guggedal. Sist endra 14.07.2016
Fann du det du leita etter?