Levekårsutvalet 2015-2019

Levekårsutvalet har ansvaret for samordning, planlegging og rasjonell drift innaføre sitt ansvarsområde i kommunen.

Så langt det lar seg gjere, har dei fått delegert avgjerdsrett etter kommunelova og etter særlov for saker som gjeld barnehage, grunnskule, vaksenopplæring, helseteneste og sosiale tenester. Levekårsutvalet har også ansvaret for kultursaker.

Ved å klikke på namna nedanfor finn du e-postadresse til medlemmene.

Levekårsutvalet 2015-2019 Levekårsutvalet 2015-2019
Namn Parti Epost
Ola Jelsa, leiar Senterpartiet ola.jelsa@suldal.kommune.no
Henrik Halsne Arbeiderpartiet henrik.halsne@suldal.kommune.no
Sverre Underbakke Høgre sverre.underbakke@suldal.kommune.no
Tone Mari Sand Sosialistisk Venstreparti tone.mari.sand@suldal.kommune.no
Nina Østebø Venstre nina.ostebo@suldal.kommune.no
Publisert av Torbjørn Guggedal. Sist endra 14.07.2016
Fann du det du leita etter?