Levekårsutvalet 2015-2019

Levekårsutvalet har ansvaret for samordning, planlegging og rasjonell drift innaføre sitt ansvarsområde i kommunen.

Så langt det lar seg gjere, har dei fått delegert avgjerdsrett etter kommunelova og etter særlov for saker som gjeld barnehage, grunnskule, vaksenopplæring, helseteneste og sosiale tenester. Levekårsutvalet har også ansvaret for kultursaker.

Ved å klikke på namna nedanfor finn du e-postadresse til medlemmene.

Namn Parti Epost
Ola Jelsa, leiar Senterpartiet ola.jelsa@suldal.kommune.no
Henrik Halsne Arbeiderpartiet henrik.halsne@suldal.kommune.no
Sverre Underbakke Høgre sverre.underbakke@suldal.kommune.no
Tone Mari Sand Sosialistisk Venstreparti tone.mari.sand@suldal.kommune.no
Nina Østebø Venstre nina.ostebo@suldal.kommune.no
Fann du det du leita etter?