Styre for Suldal kommunale næringsfond 2015-2019
Namn Telefon privat Mobil Adresse
Udmund Nybø, leiar 52794737 41635765 4244 Nesflaten
Åshild Vetrhus 4244 Nesflaten
Ingunn Bakka 4244 Nesflaten
Kristian Steine 4244 Nesflaten
Arild Vaage 4237 Suldalsosen
Dag Fisketjøn, varamedlem
Ingvild Vold Tveiten, varamedlem
Reidar Sandal, varamedlem
Lars Lone, varamedlem
Marta Bråtveit, varamedlem