Kontrollutvalet 2015-2019 Kommunestyret skal velje eit kontrollutval med minst tre medlemmer som skal ha tilsyn med den kommunale forvaltninga. Utvalsleiaren har møte- og talerett i kommunestyret når saker frå kontrollutvalet blir handsama. Ordførar, varaordførar, medlem eller varamedlem i formannskap eller nemnder med avgjerdsmyndigheit, samt tilsette i kommunen kan ikkje veljast som medlem i kontrollutvalet. Sjå også kommunelova § 77.
Kontrollutvalet 2015-2019
Namn Mobil Adresse
Vanja Ignjatic, leiar 99387038 4230 Sand
Tormod Skeie, nestleiar 4233 Erfjord
Otto Efteland Underbakke
Eldbjørg Sivertsen
Berit Myrland
Silje Helen Færøy, varamedlem
Sigrun Vetrhus, varamedlem
Olav Martin Skaar, varamedlem