Kulturmidlar 2017

Søknasskjema finn du her

1. mars

  • driftstilskot
  • tilskot til festivalar

1. september

  • tilskot til idrettsanlegg (nyanlegg og større rehabiliteringar)

Heile året

  • starttilskot
  • kurstilskot
  • tilskot til husleige
  • tilskot til dekking av underskot ved kulturarrangement
  • tilskot til andre kulturtiltak
  • lokale arrangementstilskot for ungdom gjennom grendeutvala

Kulturskulen

  • Søknadsfrist om plass i Kulturskulen er 1. mai

Fann du det du leita etter?