Budsjett 2017 - rådmannen sitt forslag til budsjett for 2017

Onsdag 02.11.16 presenterte rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2017 for kommunestyret.
Budsjettet skal til politisk handsaming, først i formannskapet 25.11.16 og så til kommunestyret 13.12.16.

Rådmannen sitt framlegg kan du lese under:
Økonomiplan med handlingsprogram 2017-2020, rådmannen sitt framlegg 02.11.2016 (PDF, 4 MB)
Vedleggshefte til økonomiplan med handlingsprogram 2017-2020, rådmannen sitt framlegg 02.11.2016 (PDF, 3 MB)
Godtgjersler, avgifter og betalingssatsar 2017, rådmannen sitt framlegg 02.11.2016 (PDF, 715 kB)
Kommunebarometeret september 2016 (PDF, 579 kB)

Fann du det du leita etter?