Suldal Bad - Opning 2019

Me ynskjer å bli den best besøkte innandørs symjehallen i Rogaland, med 25 meters basseng, terapibad, stupetårn, vassklie, utandørs boblebad, badstove, klatrevegg og kafe.

Suldal Bad ligg på Sand i Suldal, på ei av dei flottaste tomtene i bygda, med flott arkitektur og med fjordutsikt. Vatnet held 28 grader, med unnatak av barnebasseng, terapibad og boblebad, som held 32 – 38 grader.  Perfekt folkebad, attraksjon og aktivitetsparadis for både store og små, fastbuande og turistar.

Gåvekort Suldal bad

Gåvekorta kan no kjøpast på Kulturhuset eller på nett via denne lenka: https://www.suldal.kulturhus.no/program/#scene

Kva skal opningstidene vere?

FOLKEHELSEBADING- måndag-fredag
PUBLIKUMSBADING- tysdag-fredag, laurdags-og søndagsope

 • Totalt 70 timar ope i veka
 • 35 timar folkehelsetilbud
 • 35 timar publikumsbading
 • Morgonbad 3 dagar i veka
 • 6 dagar ope i haust/vinterferier
 • Sommerope

Prisar

 • Årskort familie: kr 7000
 • Årskort voksen: kr 3000
 • Årskort born(3-16) - honnør: kr 2200
 • Halvårskort vaksen: kr 2000
 • Halvårskort born (3-16)-honnør: 1500
 • Klippekort vaksen: kr 1000 (12 klipp)
 • Klippekort born (3-16)-honnør: kr 800 (12 klipp)

Kjøp https://www.suldal.kulturhus.no/program/#scene

Suldal Bad opnar hausten 2019. Gåvekorta er gyldige frå opningsdato.

Viss du har spørsmål om  Suldal Bad kan du ta kontakt med Bonolo Ramphomane-Aandahl på mail eller på telefon 52 79 24 07.

Følg oss på facebook!