Ledige stillingar i Suldal kommune

Oversikt over ledige stillingar finn du her

Korleis kan ein søkja?

Dersom du er eller har vore lønsmottakar i Suldal kommune (etter 01.01.2014), er du allereie oppretta som brukar i vårt løns- og personalsystem.

Du må då velja «gløymt brukarnamn og passord», ikkje «ny brukar/konto», og følgja instruksjonane som kjem når du loggar på.

E-postadressa du loggar deg inn med er den same som er registrert i lønssystemet, (e-postdressa for mottak av lønsslipp).

Interne brukarar som er logga på Suldal kommune sin portal må gå inn via intralink for å få oversikt og søkja ledige stillingar.

Treng du hjelp eller informasjon om søkjeprosessen, ta kontakt med løns- og personalavdelinga i Suldal kommune.

Me ønskjer deg velkommen til å søkja ledige stillingar hjå oss!

Publisert 30.08.2005
Vedlegg til interne utlysningar
Fann du det du leita etter?

Kategori

Barn og familie Kultur og fritid
Bustad og eigedom Næring og landbruk
Forbrukarspørsmål Skattar og avgifter
Helse og omsorg Skule og utdanning
Individ og samfunn Søknad på stilling

Logg inn


Generell informasjon