• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Vaksinasjon mot meslingar, kusma og raude hundar (MMR vaksine) - 6. klasse

Om vaksinasjon

I det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet får elevar i 6. klasse (11–12 år) tilbod om ein oppfriskingsdose av vaksine mot virussjukdomane meslingar, kusma og raude hundar (MMR-vaksine). Første dose blir vanlegvis gitt når barnet er 15 månader. For å sikre godt vern på lang sikt gir ein no tilbod om oppfriskingsdose.


Om sjukdomane

Meslinger er den alvorlegaste og mest smittsame av barnesjukdomane. Sjukdomen begynner med forkjølingssymptom og høg feber, etterfølgt av utslett. Meslingar fører ofte med seg komplikasjonar som lungebetennelse, bronkitt og mellomøyrebetennelse. Alvorlege følgjer som hjernebetennelse (encefalitt), varig hjerneskade og dødsfall ser vi blant uvaksinerte også i vår del av verda.

Kusma gir feber og heving i øyrespyttkjertlane. Den vanlegaste komplikasjonen er kusmahjernehinnebetennelse (meningitt), som oftast går over utan varige skadar. Ein meir alvorleg komplikasjon er varig døvheit.
Dersom gutar får kusma etter puberteten, kan viruset gå til åtak på testiklane og føre til nedsett fruktbarheit.

Røde hunder er ein mild sjukdom med feber og utslett. Dersom ei gravid kvinne som ikkje er immun, blir smitta med raude hundar, kan sjukdomen føre til alvorlege skadar hos fosteret. Risikoen for misdanningar er på over 80 % ved sjukdom i første del av svangerskapet. Ved å vaksinere barn hindrar ein smitte til gravide.

Om vaksinen
Vaksinen som blir brukt, heiter Priorix og består av levande, svekte virus. Kortvarige smerter, raud hud og heving på stikkstaden oppstår etter vaksinasjon. Ei til to veker etter vaksinasjonen kan nokre barn få lette symptom på dei sjukdomane vaksinen vernar mot, men dette er uvanleg hos dei som har fått ein dose tidlegare. Vanlegast er feber og utslett. Meir informasjon om eventuelle biverknader etter Priorix finst på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Hugs å informere helsesjukepleiar
Gi beskjed om barnet har immunsvikt eller bruker medisinar som påverkar immunforsvaret. Gi også beskjed
om barnet har allergi eller har reagert allergisk på medisinar eller tidlegere vaksinar. Viss barnet får allergivaksine (hyposensibilisering) eller har fått annan vaksine dei siste 4 vekene, gi beskjed til helsesjukepleiar.
Meir informasjon finst på nettsida til FHI.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader