• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Samtykke til å oppheve teieplikta

Innleiing

Informasjon om teieplikta.

Alle tilsette i Suldal kommune har teieplikt om opplysningar dei får kjennskap til gjennom arbeidet sitt.

Dette betyr ikkje berre ei plikt til å teia, men også ei aktiv plikt til å hindra at andre får kjennskap til konfidensiell informasjon.

Reglane om teieplikt  finn me i Forvaltningslova § 13 - 13e og særlover som...

 1. Lov om barneverntenester § 6-7
 2. Lov om helsepersonell Kap. 5 § 21-25
 3. Lov om opplæring § 5-4 OG § 15-4
 4. Lov om barnehagar § 20-22
 5. Lov om sosiale tenester § 8
 6. Lov om pasientrettar § 3-6
 7. Lov om folketrygd § 21-9, § 25-10 og § 25-11

Å gje naudsynt helsehjelp, anna hjelp, eller utarbeida og iverksetja individuell plan krev informasjonsutveksling på tvers av avdelingar/einingar. Slik samhandling krev at teieplikta vert oppheva. Opphevinga gjeld berre opplysningar som er relevante og nødvendige for samarbeidet.

Innsendar informasjon
/
Kven gjeld samtykket for?
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader