• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Etterisolering og skifte av vindauge i bustadhus - søknad om støtte

Om støtteordninga

Etterisolering og skifte av vindauge i bustadhus

 • Ordninga gjelde berre private hushald
 • Tilskotet vil utgjera mellom 10-50% av investeringskostnaden
 • Tilskot kr/kvm, sjå illustrasjon under. Vil gjelde hus frå 1987 og eldre
 • Areal og U-verdi på isolasjon og vindauge før og etter gjennomføring av tiltaket må koma fram i tilbodet eller på fakturaen.
 • Du kan ikkje kombinera denne støtta med støtteordning «oppgradering av bygningskropp" (totalrenovering) frå Enova.
 • Maksimal støtte er kr 75.000,-


Etterisolere yttervegg/tak 10 cm

Støtte/kvm: Kr. 500

U-verdi før tiltak: >0,3

U-verdi etter tiltak: <0,22


Etterisolere yttervegg/tak 15 cm

Støtte/kvm: Kr. 600

U-verdi før tiltak: >0,3

U-verdi etter tiltak: <0,18


Etterisolere tak mot loft

Støtte/kvm: Kr. 350

U-verdi før tiltak: >0,3

U-verdi etter tiltak: <0,18


Etterisolere golv mot kald kjellar

Støtte/kvm: Kr. 350

U-verdi før tiltak: >0,3

U-verdi etter tiltak: <0,2


Nye vindauge

Støtte/kvm: Kr. 2000,-

U-verdi før tiltak: >2

U-verdi etter tiltak: <1,2Generelt om ordninga:

 • Du kan søkja om støtte for dette tiltaket ut 2023. Det er lagt opp til tilsvarande ordning ut 2026.
 • Du kan søkja om tilskot både i forkant og etterkant av når tiltaket blir gjennomført. Du kan søkja om tilskot for tiltak som er gjennomført etter 01.10.2022.
 • Dersom du gjennomfører tiltaket før du søkjer må du i søknaden legge ved kopi av utført arbeid og faktura.
 • Dersom du søkjer i forkant må tilbodet du har motatt følgje søknaden. Når du får faktura må du senda kopi til kommunen som betaler ut støtta.
 • Det er søkjaren sitt ansvar å undersøka med Suldal kommune v/bygdeutvikling om tiltaket er søknadspliktig og deretter søkja om byggeløyve.
 • Du må vera juridisk eigar av bustaden.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader