• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om støtte til solceller - næring

Informasjon

Tilskotsordning for tilskot til solceller for næringslivet

Du kan søkja på tilskotet ut 2023. Det er også lagt opp til tilsvarande ordning ut 2026

 • Du må søkja om støtte før du utfører tiltaket
 • MVA-registrerte verksemder vil få støtte utan mva.
 • Du kan få støtte på 3000 kr/kWp installert eksl. mva
 • Maksimal støtte er kr. 500 000,-
 • Kjøp og installasjon av solcelleanlegg i burettslag, sameige og private næringsbygg. For burettslag/sameige gjeld tilskotet felles solcelleanlegg
 • Næringslivet/landbruket er oppmoda til å søkje på andre tilskotsordningar i tillegg (til dømes gjennom Innovasjon Norge)
 • Anlegget må vera tilkopla elektrisitetsnettet gjennom ein plusskundeavtale


Søknadspliktig tiltak?

Solcelleanlegg på vegg og tak kan vera søknadspliktig. Døme: vesentleg fasadeendring, nær avstand til grannar, i strid med reguleringsplan med meir. Solcelleanlegg på bakken er som hovudregel søknadspliktig.

Det er søkjaren sitt ansvar å undersøkja med Suldal kommune v/bygdeutvikling om tiltaket er søknadspliktig og deretter søkja om byggeløyve.


Dersom du søkjer før utført arbeid

Dersom du gjennomfører tiltaket før du søkjer må du legga ved kopi av utført arbeid og faktura i søknaden.


Dersom du søkjer om tilskot før du gjennomfører tiltaket må tilbodet du har motteke følgja søknaden. Når du mottek faktura må du ettersenda kopi til kommunen i eige skjema. Kommunen betaler så ut tilskotet ditt.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader