• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om støtteordninga

Skjemautfylling

Søknad om støtte til andre energieffektiviserande tiltak - næring

Om støtteordninga

Støtteordning for andre energieffektiviserande tiltak - næring

 • Du kan søkja på dette tiltaket ut 2023. Det er lagt opp til tilsvarande ordning ut 2026
 • Du må søkja om støtte før du utfører tiltaket
 • Mva-registrerte verksemder vil få støtte utan mva
 • Du må gi ei forklaring på tiltaket du ønskjer støtte for. Støtten kan til dømes gjelda fjernvarme, biokjel/flisfyring, ventilasjon eller anna
 • Tiltaket vil bli skjønnsmessig vurdert
 • Klimaeffekten/energieffekten må koma klart fram av søknaden
 • Maksimal støtte er på kr. 500 000,-, og tilskotet kan dekkja inntil 40% av investeringskostnaden.


Utføre tiltaket før du søkjer støtte?

Dersom du gjennomfører tiltaket før du søkjer må du  legga ved kopi av utført arbeid og faktura i søknaden.
Dersom du søkjer støtte i forkant må tilbodet du har motteke frå leverandør følgja søknaden. Når du i etterkant mottek faktura må du ettersenda kopi til kommunen som betalar ut støtta snarast.


Søknadspliktig tiltak? 
Det er søkaren sitt ansvar å undersøke med Suldal kommune v/bygdeutvikling om tiltaket er søknadspliktig og deretter søkja om byggeløyve.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader