• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Andre energieffektiviserande tiltak - næring - søknad om støtte

Om støtteordninga

Støtteordning for andre energieffektiviserande tiltak - næring

 • Tilskotet kan gjelda fjernvarme, biokjel/flisfyring, ventilasjon med meir
 • Klimaeffekten/energieffekten må koma klart fram av søknaden
 • Tiltaket vil bli skjønnsmessig vurdert
 • Maksimal støtte er på kr. 500 000,-, og tilskotet kan dekkja inntil 40% av investeringskostnaden.
   

Generelt om ordninga

 • Du kan søkja på dette tiltaket ut 2023. Det er lagt opp til tilsvarande ordning ut 2026
 • Samla offentleg støtte for privat næringsliv kan ikkje overstiga EØS regelverket sine grenser, jf gruppeunntaket. Suldal kommune kan toppfinansiera opp til EØS-regelverket sine grenser.
 • Søkjar må senda inn dokumentasjon på anna offentleg støtte til same føremål.
 • Mva-registrert verksemd får berekna støtte eksklusiv mva.
 • Alle burettslag, sameiger, lag/organisasjonar og private yrkesbygg som er registrert i Brønnøysundregistret med adresse i Suldal kan søkja.
 • Det er søkjaren sitt ansvar å undersøka med Suldal kommune v/bygdeutvikling om tiltaket er søknadspliktig og deretter søkja om byggeløyve.
 • Du bør søkja og få innvilga støtte før du bestiller materiale og tenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom du set i gong før du får tilsegn gjer du det på eiga risiko.
 • Du må senda inn ferdigmelding når jobben er fullført. Denne skal innehalde sluttrapport, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt. Eigeninnsats inntil 100.000,- kr kan inkluderast. Det må dokumenterast med timeliste.
 • Søkjar kan maksimalt få 1 million kr i støtte alle tiltak sett under eitt. Regelen gjeld også for konsern.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader