• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om tilskot til solceller - private

Informasjon

Tilskotsordning for tilskot til solceller

Private hushald og hytter kan søkja denne ordninga.

Du kan søkja på tilskotet ut 2023. Tilskotet gjeld tiltak gjennomført etter 01.10.2022. Det er også lagt opp til tilsvarande ordning ut 2026

 • Du kan utføra tiltaket først og søkja i etterkant om du ønskjer
 • Du kan få kr. 20 000,- til installasjon og kr. 4000,- per kWp installert, opptill 20 kWp
  Maksimal støtte er kr. 100 000,-
 • Du som søkjer må vera juridisk eigar av bygget/staden der solcellene blir installert.
 • Hytter/fritidsbolig må i søknaden lasta opp dokumentasjon på at ein har vært i dialog med Suldal kommune v/bygdeutvikling for å sjekke ut om tiltaket er søknadspliktig
 • Anlegget må vera tilkopla elektrisitetsnettet gjennom ein plusskundeavtale
 • Dersom du nyttar den kommunale ordninga vil du ikkje kunne få Enova støtte. Enova gir inntill 35% støtte, det betyr at den kommunale ordninga er 25%-poeng betre. Enova kan i tillegg gi støtte til leasing, det kan du ikkje få i den kommunale ordninga.


Søknadspliktig tiltak?

Solcelleanlegg på vegg og tak kan vera søknadspliktig. Døme: vesentleg fasadeendring, nær avstand til grannar, i strid med reguleringsplan med meir. Solcelleanlegg på bakken er som hovudregel søknadspliktig.

Det er søkjaren sitt ansvar å undersøkja med Suldal kommune v/bygdeutvikling om tiltaket er søknadspliktig og deretter søkja om byggeløyve.


Dersom du søkjer før utført arbeid

Dersom du gjennomfører tiltaket før du søkjer må du legga ved kopi av utført arbeid og faktura i søknaden.


Dersom du søkjer om tilskot før du gjennomfører tiltaket må tilbodet du har motteke følgja søknaden. Når du mottek faktura må du ettersenda kopi til kommunen i eige skjema. Kommunen betaler så ut tilskotet ditt.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader