• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Varmepumpe - Luft til luft - søknad om tilskot

Informasjon

Tilskot til varmepumpe - luft til luft

 • Både private hushald og hytteeigarar kan søkja om støtte til dette tiltaket.
 • Du kan få støtte til ei varmepumpe per husstand. Du får ikkje støtte til både hus og hytte.
 • Dersom du leiger ut leilegheit/hus til bustadføremål (ikkje hytte), kan du få støtte til ei varmepumpe til. Utleigeforholdet må vare meir enn 12 månader.
 • Tilskotet dekkjer inntil 50% av investeringskostnaden. Maksimal støtte er kr 20.000,- inkludert installering.
 • Private hushald med låg inntekt kan søke om 90%-dekning av varmepumpe i bustadhus, maksimal støtte kr 30.000,- inkludert installering. Det gjeld hushald med forsørgeransvar for born med samla brutto inntekt (eks barnetrygd og liknande) på inntil kr. 600.000,- og einslege med samla brutto inntekt på inntil kr. 400.000,-


Generelt om ordninga:

 • Du kan søkja om støtte for dette tiltaket ut 2023. Det er lagt opp til tilsvarande ordning ut 2026.
 • Du kan søkja om tilskot både i forkant og etterkant av når tiltaket blir gjennomført. Du kan søkja om tilskot for tiltak som er gjennomført etter 01.10.2022.
 • Dersom du gjennomfører tiltaket før du søkjer må du i søknaden legge ved kopi av utført arbeid og faktura.
 • Dersom du søkjer i forkant må tilbodet du har motatt følgje søknaden. Når du får faktura må du senda kopi til kommunen som betaler ut støtta.
 • Det er søkjaren sitt ansvar å undersøka med Suldal kommune v/bygdeutvikling om tiltaket er søknadspliktig og deretter søkja om byggeløyve.
 • Du må vera juridisk eigar av bustaden/hytta.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader