• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om tilskot varmepumpe - Luft til luft

Informasjon

Støtteordning for tilskot til varmepumpe - Luft til luft

Ordninga er eit incentiv for nye tiltak, gjennomført etter 01.10.2022. Tiltak som tidlegare er igangsett, men ikkje ferdigstilla, vil ikkje falle inn under ordninga.

Tilskotet dekkar 50 % av investeringskostnaden, inntil kr.20 000,-.

Hushald med låg inntekt vil få 90% av investeringskostnad til varmepumpe i bustadhus i tilskot, inntil kr.30 000,-.


Dersom du gjennomførar tiltaket før du søkar må du i søknaden legga ved kopi av utført arbeid og faktura.
Dersom du søkar i forkant må motteke tilbod følgje søknaden. Når du mottek faktura må du ettersenda kopi til kommunen som føretek utbetaling snarast.
Det er søkaren sitt ansvar å undersøke med Suldal kommune v/bygdeutvikling om tiltaket er søknadspliktig og deretter søkje om byggeløyve.
Du må vere juridisk eigar av bustaden/hytta.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader