• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om straumtilskot til næringslivet

Informasjon

Om tilskotsordninga
Suldal kommune gir straumstøtte til næringslivet for året 2022.

Kommunestyret i Suldal har vedteke ei kommunal tilskotsordning for lokale verksemder råka av auka utgifter grunna høge straumprisar. 

Kort om kriteria
Målernummer/Målepunkt-ID må vere registrert på eit organisasjonsnummer med kode næring. Det må kome klart frem av fakturaen.

 • Støtta skal vera tilsvarande den statleg støtta for jordbruket og veksthusnæringa. Støtta dekkjer 80 % av kostnadane over 70 øre /kWh eks mva for straumforbruket i månadane april til og med september og 90 % av kostnadane over 70 øre /kWh eks mva i oktober, november og desember 2022. Grunnlaget er gjennomsnittleg spotpris i månaden.
 • Stønaden vert utbetalt kvar tredje månad etter søknad.
 • Ordninga skal gjelde alle små og mellomstore verksemder. Små og mellomstore verksemder blir definert som verksemder med mindre enn 100 tilsette og mindre enn 100 millionar kr i årleg omsetning.
 • Ordninga gjeld ikkje for offentlege verksemder.
 • Ordninga gjeld ikkje for produsentar av kraft.
 • Det vert gitt støtte for forbruk på inntil 50 000 kWh per verksemd per månad.
 • Verksemda må stadfeste at dei ikkje er omfatta av ei statleg ordning.
 • Verksemder som har fått eller vil få koronakompensasjon til dekning av straumutgifter for perioden 1. april 2022 til 31. desember 2022 oppfyller ikkje vilkåra for å kunne få straumstøtte frå kommunen.
 • Verksemda må stadfeste at dei ikkje kjem over grensa for bagatellmessig støtte.
 • Ordninga er tillitsbasert. Dei som misbruker ordninga må tilbakebetale støttebeløp med renter.

Søknadsfrist

Det er ope for kvartalsvis søknad med følgjande fristar:

 • 21.august for 2.kvartal
 • 15.november for 3.kvartal
 • 20.januar for 4.kvartal
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader