• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Registrering for informasjon om Digihjelp

Informasjon

Digihjelp i Suldal

Suldal kommune jobbar for å gi innbyggarar som står utanfor ein digital kvardag kunnskap til å ta kontroll. 
Me vil i lag med frivillige no tilby opplæring og rettleiing for dei som vil beherska det digitale daglegliv; alt frå offentleg informasjon, TV kanalar, bankar, busselskapet, parkeringsautomaten, legekontor og mange fleire. 
Me startar heilt grunnleggande. Så byggar me på, slik at du til slutt har nødvendig kontroll med den digitale kvardagen. 


Tilbodet

Tilbodet er kurs i mindre grupper. Her vil du læra å bruka pc, nettbrett eller smarttelefon, generell bruk av internett, e-post og sosiale media. Du vil også få opplæring i å bruka dei vanlegaste nettstadane som det offentlege formidlar informasjon via, som altinn.no, skatteetaten.no og nav.no. Du vil også læra å bruka nettbank og andre betalingsmetodar digitalt.

Ved å senda inn registreringa vil du motta meir informasjon om opplæringstiltaka som Suldal kommune har tilbod om.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader