• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om ordninga

Skjemautfylling

Meld deg som valmedarbeidar

Om ordninga

Blir du med og deltar i eit viktig og spanande arbeid i haust? Suldal kommune har behov for valmedarbeidarar til årets stortingsval.

Frist for å melde interesse er 15. juni.

Vallova stiller strenge krav til eit korrekt valresultat. Derfor stiller me krav til den som skal vera valmedarbeidar. Alle som arbeider med val vil få opplæring i dei oppgåvene dei skal utføre.

Me ønskjer deg som:

  • Er over 18, eller fyller 18 år i løpet av 2023.
  • Har bank-ID for å kunna logga på valadministrasjonsprogammet EVA og ha grunnleggande datakunnskap
  • Du må vere nøyaktig og kunne arbeide under press, og yte god service i rettleiing av veljarar.

Når skjer valet?

Valet går føre seg i 7 ulike vallokale måndag 11. september. Vallokala har varierande opningstid, i dei minste kretsane frå 12:00 – 19:00 til dei største som har frå 10:00 – 20:00.

Arbeidsdagen for valmedarbeidarane kan verta delt inn i to skift, men det er opp til leiar i røystestyret å organisere arbeidet i vallokalet.

Godtgjersle

Det blir dekka eventuell tapt arbeidsforteneste, og ei godtgjersle på 1.500 kr til valmedarbeidarane.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader