• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknadsskjema for stipend og legatmidler

Informasjon

LEGAT OG STIPEND

Det vert delt ut midlar frå Legat til sosiale føremål og Utdanningslegatet i Suldal kommune. Søknadsfrist er 31.januar med utdeling av midlar følgjande vår.

Legatmidlar til sosiale føremål

Utdrag frå vedtektene: §3 Ni tidelar kan delast ut som legatporsjonar til institusjonar, lag og organisasjonar og enkeltpersonar. Ved utdeling kan ein ta sosiale omsyn. Legg merke til at enkeltpersonar kan søkja. Det kan til dømes vera å få økonomisk stønad i samband med opphald på rehabiliteringsinstitusjon etter sjukdom, stønad til nødvendige hjelpemiddel som ikkje vert dekka av det offentlege osv.

Stipend frå Utdanningslegat i Suldal kommune

Stipend kan delast ut til ungdom som tek utdanning ved høgskule og universitet etter følgjande føresetnadar.

  • Søkjaren må ikkje ha fylt 30 år innan søknadsfristen 31.01
  • Søkjaren må vere heimehøyrande i Suldal på søknadstidspunktet
  • Søkjaren må ha utdanning ved godkjent utdanningsinstitusjon
  • Kvar person kan berre få stipend ein gong
  • Studiet må vare over 5 månadar for å utløysa stipend
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader