• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Samtykke frå føresett - stipend

Informasjon

Suldalsungdom som går på sauda vgs kan få stipend. Me treng samtykke frå føresett på søknaden dersom ungdommen er under 18 år. Etter søknaden er godkjent treng me også signering frå føresett på avtale om stipend med Suldal kommune.


Retningslinjer for utbetaling av stipend

  1. Alle elevar tilhøyrande Suldal kommune kan søkja om stipend, dersom dei går på Sauda vidaregåande skule.
  2. Stipendet skal utbetalast med kr 1000,- i månaden frå og med september 2021 til og med juni 2022.
  3. Eleven må senda ein digital søknad for å få stipend. Stipendet vert utbetalt frå og med påfølgande månad søknaden vert motteken.
  4. For elevar under 18 år må føresette signera avtalen om stipend.
  5. Eleven er plikta til å melda frå til Suldal kommune dersom han/ho avsluttar skulegongen ved Sauda vidaregåande skule i løpet av året. Utbetaling av stipend vert då avslutta.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader