• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Studentstipend - barnehagelærar, sjukepleiar og lege

Om stipendet

Informasjon

Suldal kommune kan tilby stipend til unge som:

  1. er medisin- sjukepleiar- eller barnehagelærarstudent
  2. har relevant sumarjobb og/eller helgejobb i Suldal kommune*
  3. er folkeregistrert i Suldal

Stipendet er på 10.000 kr årleg om det er meir enn eitt år igjen av studiet, og på 25.000 kr det siste studieåret. Stipendet kjem i tillegg til den ordinære løna. Du må levere inn kvitteringar for utgifter du har hatt i samband med studiet (dersom du ikkje har kvitteringar for heile eller deler av summen vert resterande del av stipendet skattepliktig). Stipendet vert utbetalt på etterskot med utbetaling 12. desember og 12. juni. Kvitteringar må vera Suldal kommune i hende innan 20. månaden før.

*Ein sommarjobbavtale må vera på minimum fem veker i heil stilling, og ein helgeavtale bør vera på minimum 3-. kvar helg.  Dersom du ikkje har arbeidsavtale, men ønskjer dette, vil stipend vere avhengig av om me har slik stilling ledig.

Kvifor gjer kommunen dette?
Me treng denne kompetansen! Det ligg ikkje ei forplikting til å søkja i Suldal etter utdanninga, men me trur det er meir aktuelt å søka stillingar her når du som student har hatt tett kontakt med oss i studietida. Kommunen kan ikkje lova jobb ved fullført utdanning, men det er ei føremon å vera godt kjent på aktuelle arbeidsplasser.

Korleis?
Dersom du er interessert i dette, fyller du ut skjemaet under. Søk i tillegg på sommarjobb eller helgestilling som du ser utlyst eller som du har hatt kontakt med einingsleiar om.  Det er ikkje søknadsfrist men ei løpande vurdering etter kvart som søknader kjem inn. Ordninga har ei øvre ramme på totalt stipendbeløp. I vurderinga om stipend skal innvilgast på nytt for eit år til  vil også tilbakemelding frå arbeidsgjevar bli henta inn. Kommunen står fritt til å ikkje inngå ny avtale.

Lurer du på noko?
Kontakt kommunalsjef Grethe Jæger Anglevik (helse og omsorg) eller kommunalsjef Ingebjørg Rullestad Gjerde. (barnehage)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader