• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om løyve til å skjenke alkohol på arrangement

Informasjon

Målgruppe:

Dersom du skal servere alkoholhaldig drikk på eit arrangement må du søkje om skjenkeløyve. Du kan søkja om skjenkeløyve ved einskild høve (ope arrangement) eller ambulerande skjenkeløyve (slutta lag).

Ambulerande skjenkeløyve kan ikkje brukast når gjestane er invitert via annonser, plakatar eller sosiale medier. Då må det søkjast om skjenkeløyve ved einskild høve.

Ansvarleg skjenkestyrar må vere fylt 20 år. Det er ikkje krav om bestått kunnskapsprøve.


Må eg ha løyve?

Det søkjast om ambulerande skjenkeløyve (slutta lag) dersom ein eller fleire av følgjande føresetnader er tilstades:

  • Dersom ein leiger lokale + fleire tenester (f.eks. vasking, servering o.l.) av utleigar
  • Dersom ein tar betalt for alkohol
  • Dersom lokalet festen skal haldast i har serveringsløyve
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader