Planar, reglement og lovar

Her finn du planar, reglement og lovar som er aktuelle i vervet som politikar.

Saknar du noko, eller er det ei lenkje som ikkje virker? Kontakt politisk sekretariat.

Alle gjeldande lover, forskrifter og vedtak med meir kan ein søkje på i databasen til Lovdata. Lovdata er ei stifting oppretta av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Kommuneplan (PDF, 7 MB)

Etiske retningslinjer (PDF, 315 kB)

Klima- og energiplan (PDF, 2 MB)

Delegasjonsreglement (PDF, 2 MB)

Trafikktryggleiksplan (PDF, 3 MB)

Aksjonsplan for landbruket (PDF, 10 MB)

Reglement for grendeutvala (PDF, 182 kB)

 

Lover:

Kommunelova

Forvaltningslova

Plan- og bygningslova

Offentleglova

Partilova

Vallova


Forskrifter:

Valforskrifta

Sist endra 24.11.2016
Fann du det du leita etter?