Legatstyre 2015-2019 Utdanningslegat i Suldal kommune og Legat til sosiale føremål i Suldal kommune har felles styre som ifølgje vedtektene skal veljast slik: Ordføraren har 1 representant, levekårsutvalet 2 representantar og soknepresten i Jelsa har 1 representant. Styret si funksjonstid følgjer valperioden.
Namn Mobil Adresse
Ola Jelsa 48261278 4234 Jelsa
Tone Mari Sand
Sverre Underbakke
Soknepresten i Jelsa