Hjorteviltregisteret - www.hjortevilt.no

Suldal kommune har sidan 2007 nytta Hjorteviltregisteret, www.hjortevilt.no i si forvaltning av hjorteviltet (ikkje for reinsdyr). Her vert fellingsrapportane for alle vald lagt inn fortløpande. Det same gjeld registreringar av fallvilt. Skjema for ”Sett hjort/elg” som me får inn vert og etter kvart registrert her. Alle fellingsløyva vert vidare ”produsert” i dette registeret.

Datane i Hjorteviltregisteret er opne for alle. Her kan du gå inn og sjekka jakt- og bestandsutvikling på einskildvald eller på kommunenivå.

Hjortevilt - Klikk for stort bilete

Ansvarleg Bjarte Skipevåg. Sist endra 21.11.2016
Fann du det du leita etter?