Næring i Suldal

Norsk Stein - Klikk for stort bilete

Næringslivet i Suldal er i stor grad basert på naturressursane i kommunen.

Næringslivet er variert med mange små og mellomstore bdrifter.


Basisnæringar som landbruk og skogbruk, kraftproduksjon og bergverk representerer sentrale næringar i dag og vil også vera viktige for verdiskapinga i kommunen i framtida.

Tradisjonelt er Suldal rekna som ein landbrukskommune.  Variert og vakker natur gjer også Suldal til ein attraktiv turist- og hyttekommune.  Sist, men ikkje minst, nemnar me transportnæringa som ei viktig næring i Suldal.

 

Næringsutvikling i Suldal
Suldal har organisert ein stor del av si næringsverksemd gjennom Suldal Vekst, som skal leggje til rette for nyskaping og vekst i nytt og eksisterande næringsliv.

 

SULDAL VEKST AS

FYLKESMANNEN I ROGALAND

SULDAL NÆRINGSFORENING

REISELIV I SULDAL             

Publisert av Torbjørn Guggedal. Sist endra 20.07.2016
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Post mottak
$(TITTEL)