Suldal er Fairtrade-kommune

Fairtrade kommune logo - Klikk for stort bilete

Kvar gong du kjøper eit produkt med Fairtrade-merket på, bidrar du til å betre leve-og arbeidsforhold for bønder, arbeidarar og deira familiar i sør. Husk at kvart kjøp tel!

Suldal kommune vart Fairtrade-kommune 8. september 2009. Kommunen har ei breitt samansett styringsgruppe som arbeider jamnt og trutt med informasjon om Fairtrade.

Suldal er ein av 38 kommunar i Noreg som er registrert som Fairtrade-kommune.

Statusen Fairtrade-kommune er ei utnemning for kommunar som engasjerar seg for etisk handel og arbeider for å auke kjennskap til og forbruk av Fairtrade-merka produkt i eigen organisasjon og i sitt lokalmiljø.

I ein Fairtrade-kommune arbeider fleire samfunnsaktører saman for å nå felles mål slik at dei kan motverka fattigdom i utviklingsland gjennom handel.

For å få status som Fairtrade-kommune må det arbeidast aktivt for å oppfylla grunnkriteria som er sett av Fairtrade Norge. Når kommunen oppnår status som Fairtrade-kommune skal det også drivast eit kontinuerlig arbeid i kommunen for å auka kunnskapen om etisk handel, og for å auka forbruket av Fairtrade-merka produkt.

Kontaktperson for Suldal kommune som fairtrade-kommune er Turid Vaage.

FAIRTRADE NORGE SI HEIMESIDE

Publisert av Torbjørn Guggedal. Sist endra 18.07.2016
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Suldal Kommune
Suldal Kommune
Sentralbord
52 79 22 00