Velkomen til Suldal!

Høsebrua - Klikk for stort bileteHøsebrua

EKSOTISK, AKTIV, TRYGG

Suldal er ein del av Ryfylkeregionen og ligg nordaust i Rogaland. Det bur i underkant av 4.000 menneske her. 1300 av desse bur i kommunesenteret Sand.

I Suldal kan du oppleve det mjuke, lune fjordlandskapet som kjenneteiknar Ryfylke. Du kan vitja sjarmerande, små strandstader, reisa gjennom breie og frodige dalføre, sjå kulturhistoriske minnesmerke og djupe skogar.

Damanlegga til Ulla-Førre og Blåsjø er vel verdt eit besøk.
Til tross for Norges største kraftutbygging, finn du framleis store urørte fjellområde. Suldal byr på eit mangfald av opplevingar både når det gjeld natur, kultur og aktivitetar.

Næringslivet er allsidig, og der landbruket er basisnæring og gir grunnlag for busetjing i alle delar av kommunen. Husdyrhald og mjølkeproduksjon er ryggraden i denne næringa. Bygdeturisme og småkraftverk er på full fart inn som tilleggsnæringar. Transport, bergverk, fiskeoppdrett, trevareindustri, handel og service er andre store næringar.

Kommunen har eit godt og allsidig tenestetilbod til folk i alle aldersgrupper. Det er barnehagetilbod til alle og det er ein desentralisert skulestruktur.

Det regionale kulturhuset for indre Ryfylke ligg i kommunesenteret Sand. Der ligg også regionalt idrettsanlegg og Suldalshallen.

Alt dette og meir til vil vi gjerne vise deg gjennom denne nettstaden. Anten du kjem hit som turist på ferie eller du ønskjer å nytte deg av dei kommunale tilboda, trur vi du kan finne noko av interesse her.

Klikk på knappane i menyane og sjå deg rundt, og gi oss gjerne ei tilbakemelding på kva du tykkjer om nettstaden.

Publisert av Torbjørn Guggedal. Sist endra 22.07.2016
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Post mottak
$(TITTEL)