Villreinen treng dine innspel!

Villreinen treng dine innspel!

Det står dårleg til med villreinen i dei fleste av dei store villreinområda, blant anna i Setesdal Ryfylke. Arbeidet med å betra forholda er i gang og det er ønskeleg å høyre dine innspel.

Villrein - Klikk for stort bilete Jarle Lunde/SuldalFoto.no

I 2022 fekk Setesdal Ryfylke og fleire andre villreinområde rødt lys etter kvalitetsnorm for villrein. Regjeringa har derfor vedteke at forholda skal betrast og at det no skal utarbeidast tiltaksplanar. For Setesdal Ryfylke er det Statsforvalteren i Agder som leiar arbeidet.

Statsforvalteren inviterer no alle til å komme med innspel til tiltak som kan betre forholda for villrein via deira digitale innspelsløysning.

Frist for innspel er 5 juni.

Det er også oppretta ei referansegruppe for prosjektet. Denne er open for alle, og vil få oppdatert informasjon undervegs i arbeidet. Det vil bli arrangert eit digitalt innspelsmøte med referansegruppa torsdag 23 mai, kl. 18-20. 
Meir informasjon og lenke for registrering i referansegruppa finn du på Statsforvaltaren i Agder sine nettsider.