Velkomen til nytt barnehage-og skuleår!

Velkomen til nytt barnehage-og skuleår!

www.unsplash.com Hannah Busing

Barnehagane og skulane er klare for oppstart. Kommande måndag står dei tilsette klare til å ønskja barn og unge velkomen til eit nytt år. 

Om barnehagane

Barnehagane startar opp måndag 21. august. Alle barnehagane har planleggingsdag 17. og 18. august. 

I denne lenka finn de barnehageruta for 2023/2024 
Dersom de har spørsmål om oppstart, kan de kontakta styrar i den enkelte barnehage. 

Kontaktinformasjon til barnehagane finn de her

Treng de barnehageplass frå januar?

1. september er søknadsfrist for barnehageplass frå januar 2024. Her finn de søknadsskjema.

Om skulane

Skulestart for elevane i Suldal er måndag 21. august.

Skulestart 2023
Skule Oppstart
Erfjord kl.08.15
Jelsa kl.08.15
Vinjar kl.08.15
Marvik kl.08.20
Sand kl.08.45
Vanvik på Austarheim kl.08.15
Nesflaten kl.08.30

Her finn de skuleruta for 2023/2024  
Dersom de har spørsmål om oppstart kan de kontakta rektor på den enkelte skule.

Kontaktinformasjon til skulane finn de her