Varsel om STOR snøskredfare

Starten på vinterferien byr på mykje vær. Dette fører til utfordrande forhold. Det er dei neste dagane forventa at skredfaren blir stor og at det kan løyse ut store naturlege skred. 

På Varsom.no får du oppdatert skredvarsel: https://varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Heiane/