Varsel om stengt veg grunna ras - rv. 13 mellom Nesflaten og Håra

Med bakgrunn i snøskred er vegen mellom Nesflaten og Håra stengt. 

Når opnar vegen?

Oppdatert veg- og trafikkinformsjon finn du på vegvesenet sine sider: 175.no