Varsel frå Statens vegvesen

RV 13 ved Lovrafjorden vil periodevis vera stengt grunna rassikring i Rødsliane. 

Vegen vil vera stengt:

Tidsrom for stengt veg - Rødsliane
Vekedag Frå - til Frå - til Frå - til
Mondag - onsdag 08:30 - 10:30 11:30 - 15:00 16:00 - 17:30
Torsdag 08:30 - 10:30 11:30 - 15:00

 

Manuell dirigering alle dagar frå kl.07:00.

Varsla omkøyring via fv.4702 over Gullingvegen. 
Lokal beredskap er ivareteke.

Meldinga gjeld frå og med 09.09.2020 kl.08:30 til og med 30.11.2020 kl.17:30.

Sjå www.vegvesen.no for meir informasjon.