Utsett fakturering kommunale gebyr 1. termin 2019

På grunn av problem med omlegging til nytt IT-system for kommunale avgifter blei fakturering av kommunale gebyr for 1.termin 2019 forsinka.

Rekninga for vassavgift og avløpsavgift for hus og hytter vil bli sendt ut i løpet av mai månad.

Me beklagar forseinkinga!

Dersom du har spørsmål, ring 52792200 eller send e-post til postmottak@suldal.kommune.no