Utlandsreiser og besøk på Sjukeheimen, Vinjarheim, Suldal bu og akt.

Frå og med i dag. 30. juli vert det innført regel om at pårørande som har vore i utlandet (uavhengig av kva farge landet dei har vore i har) må venta ti dagar med å besøkja sine familiemedlemmer på Suldal sjukeheim.

For Vinjar bu- og omsorgssenter og Suldal bu og aktivitetstiltak oppmodar Suldal kommune om at pårørande, som har vore i utlandet, ventar med å gå på besøk til det har gått ti dagar sidan heimkomst.

Minner om at alle besøk skal avtalast på førehand